Vragen? Bel ons: 023 555 1300

 Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

De online-shop (Verzegeling.nl) wordt aangeboden door UniFer.nl, Postbus 9382, NL-1006 AJ Amsterdam.

UniFer.nl is de contractpartner voor alle leveringen en diensten uit dit aanbod.

2. Koopovereenkomst

De bestelling door de besteller is een aanbod aan UniFer.nl tot afsluiting van een koopovereenkomst. Als de bestelling bij UniFer.nl is opgegeven, stuurt UniFer.nl/Verzgeling.nl een e-mail die de bestelling bevestigt en waarin de details van de bestelling staan vermeld (bestelbevestiging). Deze bevestiging is nog geen aanname van het aanbod, maar informeert slechts over het feit dat de bestelling is binnengekomen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de bestelde goederen aan de besteller zijn verzonden en de zending met een volgende e-mail (bevestiging van de verzending) bevestigd is. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Herroepingsrecht

U kunt de ontvangen goederen binnen een termijn van twee weken zonder opgave van redenen door het retourneren van de goederen aan ons teruggeven. Deze herroepingstermijn begint met het ontvangen van de goederen en met deze herroepingsinformatie. Voor het behoud van het herroepingsrecht geldt het tijdig terugsturen van de herroeping of van de goederen. De herroeping of de goederen worden gestuurd aan

UniFer.nl ● Raasdorperweg 58C ● 1006 AJ  Amsterdam

Gevolgen van de herroeping

In het geval van een werkzame herroeping dienen de van beider zijde ontvangen prestaties en in voorkomend geval de verkregen voordelen (bijv. voordelen door gebruik) terug te worden gegeven. Kunt u ons de ontvangen goederen in het geheel of gedeeltelijk niet of slechts in een slechtere toestand teruggeven, moet u ons in zoverre schadeloos stellen. Dat geldt niet als de waardevermindering van de goederen uitsluitend berust op diens controle, zoals dat ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Overigens kunt u de plicht tot schadeloos stellen van het product vermijden door het goed niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles te vermijden wat de waarde van het goed kan verminderen.

4. Levering en verzendkosten

1. Leverkosten en levertijd zijn afhankelijk van de gewenste verzendmethode (standaard of express), het land waar geleverd moet worden en het gewicht van het pakket. In Nederland worden geen leveringskosten doorbelast.

2. Bij zichtbare beschadiging aan de buitenkant vragen wij u de inhoud van de levering gelijk in het bijzijn van de bezorger te controleren en beschadigingen gelijk schriftelijk te laten bevestigen.

5. Prijzen en betaling

1. De prijzen zijn vrijblijvend. Op het moment van bestellen gelden de prijzen die op de internetwebsite verzegeling.nl staan.

2. Betaling geschiedt met Ideal. De goederen worden verzonden zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van UniFer.nl binnen gekomen is.

3. Bedrijven hebben de mogelijkheid op rekening te bestellen. Bij de eerste bestelling wordt een kredietcontrole uitgevoerd.

6. Weigeren van bestellingen

UniFer.nl heeft het recht online bestellingen niet aan te nemen. De beslissing daarover ligt vrij bij UniFer.nl. Als UniFer.nl een bestelling niet aanneemt, wordt de besteller daarover gelijk geïnformeerd.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven eigendom van UniFer.nl totdat het volledige bedrag is betaald.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

1. UniFer.nl is niet aansprakelijk voor schade die niet aan het levervoorwerp zelf ontstaan zijn. UniFer.nl is niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor andere vermogensschade van de besteller.

2. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de oorzaak van de schade werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of schade aan de gezondheid. In geval van nalatigheid of schending van een wezenlijke verplichting, is de vergoeding beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.

9. Privacybeleid

UniFer.nl slaat klantengegevens alleen voor eigen gebruik en volgens de Nederlandse wet op de persoonsgegevens op. Alle persoonlijke gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden principieel niet verkocht, verhuurd of via andere wegen voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. Dat geldt ook voor e-mailadressen, die uitsluitend voor de eigen nieuwsbrief (informatie voor klanten, speciale aanbiedingen) gebruikt worden. Vanzelfsprekend kunnen de opgeslagen adresgegevens op elk moment worden verwijderd. Een vormloze e-mail aan info@unifer.nl is daarvoor voldoende.

10. Copyright

Alle afbeeldingen en teksten in onze catalogi en in onze online-shop zijn eigendom van UniFer.nl/Verzegeling.nl en door de auteurswet beschermd. Bij onrechtmatig gebruik neemt UniFer.nl gelijk en zonder bekendmaking gerechtelijke stappen.

11. Andere bepalingen

Het recht van de Nederlandse staat gaat boven het VN-kooprecht. Voor alle middelbare of onmiddelbare geschillen tussen UniFer.nl en de besteller is de rechtbank in de plaats waar UniFer.nl gevestigd is bevoegd als de partijen consument zijn of als de besteller niet een algemeen bevoegde rechtbank in Nederland kan aanwijzen.

Fouten, drukfouten en prijsveranderingen zijn voorbehouden.

12. Aanbieder van de online-shop Verzegeling.nl

UniFer.nl
Postbus 9382
NL-1006 AJ Amsterdam
Raasdorperweg 58 C.

NL-1175 KX  Lijnden

Kamer van Koophandel Amsterdam 34130989

BTW nummer NL146874985B01